Hoppa till huvudinnehåll

REDUX

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy från DUX International AB, Norra Vallgatan 76, 211 22 Malmö, Sverige, e-post: hello@DUX.se, telefon: 040 626 99 10, beskriver företagets policyer avseende insamling, användning och utlämnande av de uppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats ("tjänsten"). Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Samtycker du inte till detta ska du inte använda tjänsten.

Vi kan när som helst ändra denna integritetspolicy utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Vi rekommenderar därför att du regelbundet ser över denna sida. 

Dina rättigheter

Beroende på gällande lagstiftning kan du ha rätt att få tillgång till och korrigera, radera eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss att dela (portera) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla eventuellt samtycke som du har gett oss till att behandla dina uppgifter samt rätt att lämna in ett klagomål till en lagstadgad myndighet och andra sådana rättigheter som kan vara relevanta enligt gällande lagstiftning. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på hello@dux.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du inte tillåter att vi samlar in eller behandlar de personuppgifter som krävs, eller om du återkallar ditt samtycke till att vi behandlar dem för de syften som krävs, kan det hända att du inte kan få tillgång till eller använda de tjänster för vilka dina uppgifter har sökts.

Säkerhet

Det är viktigt för oss att dina uppgifter är säkra och vi vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller otillåten ändring av dina uppgifter som står under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och därför kan vi inte garantera säkerheten för eventuella uppgifter som du överför till oss och du gör det på egen risk.

Klagomål/dataskyddsombud

Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av dina uppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till vår klagomålsansvariga på hello@dux.se. Vi behandlar ditt ärende i enlighet med gällande lagstiftning.