Hoppa till huvudinnehåll

Jetson fåtöljdyna skyddad av upphovsrätt

Advokatbyrån Gulliksson har framgångsrikt företrätt DUX Design Aktiebolag (”DUX”) i en massmedialt uppmärksammad tvist rörande plagiattillverkning av dynor till designklassikern Jetson.

Patent- och marknadsdomstolen (”PMD”) har i en färsk dom (mål nr PMT 16530-21) bedömt att fåtöljdynan till stolen Jetson i sig själv är skyddad av upphovsrätt som ett alster av brukskonst. Bakgrunden till tvisten är att ett företag i Stockholm under flera år, utan tillstånd från DUX, har tillverkat och sålt kopior av fåtöljdynan till Jetson i butik och över internet. Dux väckte därför talan om upphovsrättsintrång och yrkade bl.a. att företagaren skulle förbjudas vid hot om vite att i framtiden tillverka, marknadsföra och sälja fåtöljdynor till Jetson.

furniture_easy chair_jetson_chrome-classic soft 88_di_2.jpg

Den ikoniska snurrstolen Jetson, som formgavs av den legendariske möbelskaparen Bruno Mathsson, är en svensk designklassiker. Frågan i målet var dock om fåtöljdynan i sig själv var skyddad av upphovsrätt. PMD bedömde att så var fallet, eftersom DUX lyckats bevisa att Bruno Mathsson gjorde sådana fria och kreativa val under formgivningsprocessen att dynan återspeglar hans personlighet och att dynan klart skiljde sig från tidigare utgivna alster. PMD bedömde även att fåtöljdynan till Jetson har ett relativt omfattande skyddsomfång som sträcker sig klart utanför området för direkta efterbildningar (kopior). PMD slog även fast att de i målet aktuella intrångsprodukterna utgjorde direkta efterbildningar av originalverket och därför gjorde intrång i DUX upphovsrätt.

furniture_easy chair_jetson_chrome-classic soft 88_di_1.jpg

Det är egentligen inget nytt att en del av ett verk kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd så länge delen är originell. Däremot är domen intressant i förhållande till just brukskonst som kan komma ifråga inte bara för möbler utan även för exempelvis bilar, klockor och klädesplagg. Domen skickar en tydlig signal att även originella delar av brukskonst är skyddsvärda och uppmuntrar verkligen till ett eget skapande, kommenterar Emil Ekdahl Norling.

Domen är en påminnelse till marknaden om att ambitiösa och kreativa formgivningsinsatser som ligger bakom de möbler som pryder våra hem och kontor inte får kopieras så länge skyddstiden löper, och att det finns effektiva sätt att få stopp på plagiatförsäljning om man som formgivare eller rättighetsinnehavare skulle drabbas av det.

furniture_easy chair_jetson_chrome-classic soft 88_pi_3.jpg

Vad gäller reparation och renovering av äldre möbler är det alltid en avvägning mellan ett miljömedvetande och återanvändning samt skydd för designen och våra upphovspersoners skapelser. Det är ibland ett svårt övervägande men just i fallet med Jetson är den tydlig. Man skall inte kunna slå mynt av någon annans design och gedigna arbete och sedan kalla det ”renovering” eller ”möbeltapetsering”, när produkterna lätt kan klickas hem på Internet utan att någon egentlig renovering av en möbel har skett, säger Cecilia Tholse Rogmark som kommentar till varför just detta fall blev en rättvis framgång för DUX Design AB.

Gullikssons team bestod av advokaterna Cecilia Tholse Rogmark och Emil Ekdahl Norling samt den biträdande juristen Erik Pilhage.